Användarvillkor

1. Introduktion

De villkor som anges nedan reglerar avtalsförhållandet mellan alla användare av webbplatsen http://personligaetiketter.se (nedan kallade "kund" eller "du") och varumärket Personliga Etiketter som tillhör Wunder Etiketten Ltd, beläget på Mill House, Redstone Road, Narberth, SA67 7ES, UK. Telefon: +44 7809 123 716.

Dessa villkor är exklusiva och ersätter alla andra villkor, med undantag för tidigare uttryckliga skriftliga avvikelser. Ibland kan det krävas att Personliga Etiketter ändrar vissa villkor i de allmänna villkoren, så det är nödvändigt att du läser igenom dem varje gång du besöker http://personligaetiketter.se (nedan kallad "Webbplatsen"). Dessa ändringar kan invändas från tidpunkten för tillgänglighet online och kan inte tillämpas på kontrakt som tidigare stängts. Varje köp på webbplatsen regleras av de villkor som gäller vid beställningstillfället. Vi antar att genom att du accepterar din beställning, godkänner du våra villkor utan undantag efter att ha läst dem. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att följa både villkoren och användarvillkoren som anges där.

1.1 – Priserna på våra produkter är angivna i Euro inklusive alla skatter (moms och andra skatter) men exklusive leveranskostnad.

1.2 – när det gäller en order till ett annat land än Tyskland, skall alla tullar eller lokala skatter betalas av mottagaren.

1.3 – alla beställningar, oavsett land, ska betalas i Euro.

1.4 – Personliga Etiketter förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst, men faktureringen av produkterna är beroende av tillgänglighet på grundval av de giltiga tarifferna vid tidpunkten för orderregistrering.

1.5 – produkterna förblir Personliga Etiketters egendom till dess att de är helt betalda.

2. Beställning

På Internet: http://personligaetiketter.se

Kontraktsinformationen kommer att visas på tyska och skickas igen senast vid leverans för bekräftelse. Personliga Etiketter förbehåller sig rätten att annullera eller avvisa en beställning som gjorts av en kund med vilken det har förekommit betalningsproblem vid tidigare beställningar.

Beställningsprocessens steg:

Innan du lägger din första beställning måste du som kund ha skapat ditt konto på webbplatsen.

För att göra en beställning trycker kunden på "Beställ"-knappen efter att ha fyllt sin virtuella kundvagn med de utvalda produkterna i önskade kvantiteter och tillhandahåller data om leverans- och betalningsmetoder.

Innan du trycker på knappen "bekräfta beställning" har du som kund möjlighet att kontrollera detaljerna i din beställning och det totala priset, samt att återvända till föregående sidor för att korrigera eventuella fel eller för att ändra din beställning vid behov.

Bekräftelsen av beställningen resulterar i ett fullständigt erkännande av de allmänna villkoren och ingåendet av kontraktet, vilket inkluderar en oåterkallelig förpliktelse. När detta steg har vidtagits kommer din beställning automatiskt att registreras och anses vara slutgiltigt genomförd.

Ett e-postmeddelande med bekräftelse på mottagandet av beställningen skickas inom kortast möjliga tid.

3. Bekräftelse

Du samtycker till att du har läst och accepterat dessa regler och villkor före din beställning. Bekräftelsen på din beställning anses därför som ett godkännande av dessa allmänna villkor. Utan någon annan bevisning, så anses de data som lagras av Personliga Etiketter vara bevis på alla transaktioner som genomförts mellan Personliga Etiketter och deras kunder.

4. Lagerstatus

Våra produkterbjudanden och priser är giltiga så länge de visas inom det tillgängliga lagret på webbplatsen. För produkter som inte finns i lagret är våra erbjudanden beroende av tillgänglighet från våra leverantörer. Om en produkt inte finns tillgänglig efter din beställning, kommer vi att informera dig omedelbart via e-post. Din beställning kommer då att annulleras automatiskt och köpeskillingen återbetalas inom tio dagar om ditt bankkonto redan har debiterats.

På grund av produktens otillgänglighet kan Personliga Etiketter inte hållas ansvariga, och inte heller kan några krav på skadestånd härröras för kunden.

5. Leverans

Produkterna kommer att levereras till den leveransadress du angav under beställningsprocessen. De angivna leveranstiderna är normala genomsnittliga tider, de motsvarar leveranstiderna från den tidpunkt då beställningen bearbetas. Den maximala bearbetningstiden för en order är 48 timmar. I Tyskland är den genomsnittliga leveranstiden mellan 48 och 72 timmar.

Om artiklar har olika leveranstider beroende på tillgänglighet påverkas leveranstiden av varan med den längsta leveranstiden. Andelen av kostnaderna för bearbetning och frakt beräknas endast för en sändning. Personliga Etiketter kan inte hållas ansvariga för konsekvenser som uppstår till följd av en försenad leverans. Varje beställning som inte skickas inom 30 dagar efter beställningen kommer att avbrytas om inte annat erbjuds. Vid förseningar skickas ett e-postmeddelande till dig. Personliga Etiketter ansvarar inte för några väsentliga förseningar orsakade av posttjänstleverantörerna eller transportföretagen.

Vi rekommenderar att du kontrollerar efterlevnaden av detta vid mottagandet av din beställning och informerar Personliga Etiketter om eventuella avvikelser inom 24 timmar på vardagar, följande måndag för leveranser på lördagar. När denna period har gått kan Personliga Etiketter inte längre hållas ansvariga för en leverans som inte uppfyller kraven.

Du kan avbryta din beställning innan varorna har skickats. Annars hänvisas du till vår returpolicy.

Du kan annullera din beställning innan varorna har levererats. Annars hänvisas du till vår returpolicy.

6. Betalning

 Dina inköp kan betalas:

  • med kreditkort: MasterCard, Visa och andra kreditkort

7. Säkerhet

Vår webbplats är utrustad med ett säkerhetssystem: Vi använder CM-CIC (CREDIT MUTUEL) krypteringsmetod och har förstärkt störnings- och krypteringsförfarandena för att på bästa sätt skydda alla känsliga uppgifter relaterade till betalningsmedel.

8. Returpolicy

I enlighet med lag nr 2008-3 från den 3 januari 2008, har kunden 14 dagar på sig, från dagen för mottagandet av varorna, att dra sig ur kontraktet utan att behöva motivera detta.

I händelse av utövande av ångerrätten måste returen skickas till: Wunder Etiketten, 199 Rue Héléne Boucher, Espace Entreprise 34170 Castelnau le Lez, FRANCE, i originalförpackningen, komplett (tillbehör, instruktioner...) i säljbart skick och tillsammans med den leveransavisering som du fått vid tidpunkten för leveransen.

Vi rekommenderar att du returnerar varorna till oss med registrerad post eller med spårningsbar försändelse och vid behov tecknar en försäkring hos transportföretaget som är lika med varans värde. Detta i händelse av stöld eller förlust av produkten vid användande av denna tjänst.

Alla returer görs på bekostnad och risk för kunden. Kundens retur av ofullständiga, slitna, skadade eller smutsiga föremål kommer inte att returneras eller bytas ut. Frakt- och returkostnader ska bäras av kunden. Endast priset på den inköpta produkten kommer att återbetalas.

Företaget Personliga Etiketter vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att produkterna anländer i perfekt skick. Om du har accepterat ett paket vars innehåll är skadat, behåll alltid förpackningen (förpackningar och skadade produkter). Ta bilder för att dokumentera problemet och kontakta oss inom en tid på högst 24 timmar från det att varorna mottagits. Företaget Personliga Etiketter förbehåller sig rätten att kräva att kunden returnerar den defekta produkten till dem.

Alla försändelser som måste levereras en andra gång på grund av en ofullständig adress till mottagaren, på grund av problem med tillgång till platsen för leverans (t. ex. åtkomstkod vid dörren) eller på grund av att paketet inte har hämtats upp inom de överenskomna tidsfristerna kommer att debiteras kunden och skickas igen.

9. Återbetalning

I händelse av utövande av ångerrätten, har företaget Personliga Etiketter en maximal period på 14 dagar från mottagandet av produkterna för att göra återbetalningen. Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde vid köpet. Försändelser mot kontantbetalning vid leverans, oavsett orsak, accepteras inte.

10. Tidsfrister

DHL post-systemet möjliggör leverans från Personliga Etiketter inom ett genomsnitt på 48 timmar. Denna period är inte bindande. Vid förseningar har kunden inte rätt till någon kompensation, ingen behållningsrätt eller rätt att annullera beställningen. I händelse av leveransförseningar i förhållande till det ursprungligen schemalagda datumet måste kunden informera Personliga Etiketter skriftligen (brev eller e-post) för att låta Personliga Etiketter kontakta posten för en sökförfrågan.

En utredningsorder på postkontoret kan ta upp till 21 arbetsdagar. Om produkten hittas igen under denna period kommer den omedelbart att returneras till kundens adress eller mottagaren som nämns i beställningen.

Om den beställda produkten inte hittas inom denna 21-dagarsperiod kommer Personliga Etiketter att ordna en ny leverans av de produkter som beställts av kunden eller återbetala beställningen på deras bekostnad.

11. Kundtjänst

Vår kundtjänst är tillgänglig för information eller vid frågor på: kontakt@personligaetiketter.se.

12. Ansvarsfrihet

Företaget Personliga Etiketter ansvarar inte för fullständig eller delvis underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt detta kontrakt, under förutsättning att avvikelsen orsakas av en händelse av force majeure, som vanligtvis erkänns av rättspraxis som sådan i händelse av störning av total eller delvis förekommande strejk av alla posttjänster och transportmedel och/eller kommunikation, översvämningar, bränder.

På samma sätt har företaget Personliga Etiketter endast en skyldighet att agera i alla steg för åtkomst till webbplatsen, orderprocessen, leveranser eller anslutningstjänsterna. Ansvarsfriskrivningen inkluderar också eventuella besvär eller skador relaterade till användningen av Internet, inklusive men inte begränsade till, serviceavbrott, hackning eller närvaro av datavirus, eller någon händelse av force majeure i enlighet med jurisdiktionen.

13. Ändringar av de allmänna villkoren

Företaget Personliga Etiketter förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren för sina produkter när som helst i online-butiken på webbplatsen: http://personligaetiketter.se. I händelse av en förändring ska de allmänna villkoren, som gäller på dagen för den slutgiltiga betalningen av beställningen, gälla.

14. Tillämplig lag

Dessa allmänna villkor lyder under lagen i Förbundsrepubliken Tyskland.